Üst Komisyon

TUNA ÇELİK - TEBGK BAŞKANI

15.04.1996 tarihinde Yalova'da doğdu. Lise eğitimine TED Alanya Koleji’nde başladı. 2014 yılında TED Alanya Koleji'nde bir yıl okul başkanlığı görevi yürüttü. 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Üniversitenin ilk yılında öğrenci temsilciliği yaptı. İkinci yılında TEBGK fakülte LEO'su olarak görev yürüttü. Şubat 2018'de TEBGK Üst Komisyon'una seçildi.2018-2020 yılları arasında Üst Komisyon'da IPSF Contact Person görevini yürüttü. 2018 yılında Arjantin'de gerçekleşen IPSF 64. World Congress' e katılarak ülkemizi ve TEBGK' yı temsil etti. Ekim 2019' da Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Eczacılık Federasyonu Avrupa Bölgesel Kongresi’nde (FIP Regional Congress for Europe ) sağlık alanında ilk kez gerçekleştirilen ve dünya çapından eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin katıldığı Health Hackathon oturumunun başkanlığını yürüttü. 2019 yılında Ruanda, Afrika'da gerçekleştirilen IPSF 65. World Congress'e katılarak ülkemizi ve TEBGK'yi temsil etti. 2020 yılında TEBGK başkanlığına ve komisyonun Dünya Eczacılık Federasyonu Genç Eczacılar Grubu (FIP-YPG) temsilciliğine seçildi. İngilizce ve almanca bilmektedir. Gitar, ud ve bağlama çalmaktadır. Eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

GAMZE NUR SONGUR - II. BAŞKAN

1 Temmuz 1999’da Mardin’de doğdu. İlkokul ve ortaokuldan başladığı münazara/yazı yarışmalarına aktif katılımı, sunuculuk deneyimi ve okul dergi yayınlarında yazı kurullarındaki görevleri lisede de devam etti. 2010 yılından beri TEMA gönüllüsüdür. 2013 yılında Mardin Fen Lisesi’ne başladı. Çeşitli ulusal ve yerel yazı yarışmalarında başarılar elde etti. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Fakülte mesleki topluluğunda ve DTCF Düşünce ve Edebiyat topluluğunda aktif rol aldı. İşaret dili, yaratıcı yazarlık, keman, ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamladı. Mardin Eczacı Odası Gençlik Komisyonu yapılanmasında görev almış, halen yönetim ekibinde yer almaktadır. Ankara Eczacı Odası Akademi Komisyonu'na üyedir. Çeşitli okulların ve gençlik komisyonlarının, TEB ve eczacı odalarının birçok eğitim, sempozyum ve kongrelerine katılım sağladı. Mardin Fen Lisesi Mezunlar Derneği’nde gönüllülük çalışmalarında rol aldı. 2019 yılında LÖSEV gönüllüsü oldu. İleri seviyede İngilizce, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü ön lisans eğitimine başladı. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi TEBGK delegesi seçildi, ardından üst komisyon II. başkanlık görevine geldi. Eğitimine Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

ÖMER YİĞİT KAYHAN - YURT DIŞI STAJ KOORDİNATÖRÜ (SEO)

12 Ocak 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. 2017 yılında İzmir Kız Lisesi'nden mezun olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki öğrenimine başladı. İlk olarak İzmir Eczacı Odası Gençlik Komisyonu'nda temsilci olarak sonrasında Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu'nda Eğitim ve Bilgilendirme Fakülte Koordinatörlüğü olarak görevler aldı. Uluslararası Eczacılık Federasyonu (IPSF) tarafından 2019 yılında medya komitesine seçildi. Mart 2020 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Üst Komisyonu'na seçilerek Uluslararası Staj Koordinatörü olarak göreve başladı. Eğitim hayatı boyunca basketbol ile yakından ilgilendi.

ECE KUŞCULAR - YURT DIŞI İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ (CP)

17 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitimine 2012 yılında başladı ve eğitimine üç yıl boyunca Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi’nde devam etti. Lise hayatı boyunca voleybol, folklor ve Latin danslarıyla ilgilendi. 2016 yılında ise Fen Bilimleri Temel Lisesi’nden mezun oldu ve Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra 2017 yılında fakülteye ve beraberinde Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ACUPSA)’nde aktif üye olarak yer almaya başladı. 2018 yılında İstanbul Eczacı Odası Gençlik Meclisi’ne Fakülte Delegesi olarak seçildi ve bir dönem boyunca görev aldı. 2018 yılının sonlarına doğru Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu’nda Uluslararası İlişkiler Fakülte Koordinatörü (LEO) olarak görevine başladı. 2019 yılında fakülte içinde Akran Mentor ve Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ACUPSA)’ne Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak seçildi ve halen de bu görevlerini devam ettirmektedir. Mart 2020’de ise TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi ve ardından yapılan üst komisyon toplantısı sonucunda Contact Person (CP) olarak göreve başladı.

KEMAL EMİN HÜNDÜR - YURT İÇİ STAJ KOORDİNATÖRÜ

4 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2015 yılında Devran Fen Lisesi’nden mezun olup 2016 yılında bir yıl hazırlık okuduktan sonra Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrenime başladı. Fakülteye başladıktan sonra fakülte öğrenci kulübünde aktif rol aldı. 2018 yılında İstanbul Eczacı Odası Gençlik Meclisi’ninde Fakülte Delegesi olarak iki sene görev yürüttü. Mesleki ve sosyal alanlarda çeşitli kongre, sempozyum ve etkinliklerin düzenlenmesinde rol aldı. 2019 yılında TEBGK fakülte LEO'su seçildi, ardından TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi ve yapılan üst komisyon toplantısı sonucunda Yurt içi Staj Koordinatörü olarak göreve başladı. Su sporlarıyla yakından ilgilenmektedir. Eğitimine Bezmialem Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir

EMİNE YILDIRIM - EĞİTİM BİLGİLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

15 Aralık 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. 2016 yılında Suzan Mehmet Gönç Lisesi'nden mezun oldu. Lise döneminde TÜBİTAK fuar ve projelerinde yer aldı. Tiyatro ve badmintonla ilgilendi. Genç TEMA gönüllüsü olarak faaliyet gösterdi. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Üniversitenin Genç TEMA başkanlığını yürüterek etkinlikler düzenlenmesinde yardımcı oldu. Okul topluluklarında ve Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu etkinliklerinde aktif katılım göstermesinin ardından fakülte LEO'su olarak iki sene görev yürüttü. Mart 2020 tarihinde TEB Gençlik Komisyonunda Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörü olarak göreve başladı. Güncel olarak, araştırma ve paylaşmanın önemi adına sosyal medyada paylaşımlar yapmakta, blog yazmakta ve videolar çekmektedir.

BENGÜFEM KASAP - EĞİTİM BİLGİLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

23 Mart 1998 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Lise eğitim hayatını Gelişim Koleji Fen Lisesi’nde tamamladı. Lise hayatında tiyatro ve oratoryo ile ilgilendi. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. 2017 Ocak ayında Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu’nda aktif üye olarak yer aldı. Oda ve komisyon iş birliği ile çıkartılan “İsgençiyari” dergisinde röportaj hazırladı ve yazı yazdı. 4. Eczacılıkta Kariyer Günleri ve 5. Eczacılıkta Kariyer Günlerinin düzenlenmesinde aktif rol aldı. 2017 yılı Aralık ayında Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü seçildi. Görevini 2 sene devam ettirdi, görev süresince 2019 Summer SEP ile öğrenci değişim programında rol aldı. 2019 yılı sonlarına doğru yapılan seçimlerle önce Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü’ne ardından Üst Komisyon Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü görevine geldi ve halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca konuşmaktadır. 2016 yılından beri TEMA gönüllüsüdür. Hobi olarak voleybol ve resim ile ilgilenmiştir. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

ALPEREN AYER - İÇ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

18 Ağustos 1998 tarihinde Bolu’da doğdu. Lise hayatı boyunca eskrim başta olmak üzere çeşitli spor dallarıyla ilgilendi. 2016 yılında Konya Özel Diltaş Anadolu Lises'inden mezun olup, 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki öğrenimine başladı. 2. Sınıfta fakülte kulübü olan SUPSA’nın kurulmasında rol aldı ve kulüp başkan yardımcılığı yaptı. Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu’nun Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dahilinde kurulmasını sağladı ve Fakülte Temsilciliği görevini yerine getirdi. Mart 2020 Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu’nun Üst Komisyonu'na seçilerek İç İlişkiler ve İletişim Koordinatörü olarak görevine başladı. Halen öğrenci temsilciliği ve kulüp saymanlığı görevlerine devam etmektedir. Eğitimine Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

ZEYNEP İPEK TÜRE - İÇ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

19 Eylül 2000 tarihinde Bursa'da doğdu. Lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İlkokul döneminden itibaren halk danslarıyla ilgilenmeye başladı ve tüm eğitim hayatı boyunca bu alanda hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli gösteriler, festivaller ve yarışmalarda rol aldı. Dans hayatına Latin Dansları gibi farklı türler ekleyerek aktif bir şekilde devam etmektedir. 2018 yılında lise eğitimini tamamlayarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Burada Genç TEMA, Toplum Gönüllüleri, Aktiffelsefe ve fotoğrafçılık topluluklarında aktif görevler aldı. 2020 yılında SBÜ Gülhane Eczacılık Fakültesi'nde ilk kez kurulan Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu ekibinde Eğitim ve Bilgilendirme Fakülte Koordinatörü olarak görevlendirildi. Mart 2020 tarihinde yapılan çalıştayda TEBGK Üst Komisyonu'na seçilerek İç İlişkiler ve İletişim Koordinatörü görevini yürütmeye başladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sosyoloji lisans eğitimine başladı. Eğitim hayatına SBÜ Gülhane Eczacılık Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

SALTUK BUĞRA ALKUYRUK - SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ

3 Mart 1998 yılında Erzurum’da doğdu. 2016 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Fakülteye başladıktan sonra birçok sosyal projede bulundu, birçok kongre ve programda aktif görev aldı ve ardından EczaSanat Kulübü’nün başkanı seçildi. 2017 yılında TEBGK fakülte temsilcisi olmaya hak kazandı. 2018 yılında TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi ve iki yıl boyunca Sosyal Medya ve Araştırma Koordinatörü olarak görev yaptı. 2020 yılında tekrar üst komisyon üyesi olarak seçildi ve yapılan üst komisyon toplantısında TEBGK Sosyal Medya ve Araştırma Koordinatörü görevine seçildi. Birçok kongrede ve toplantıda sözlü ve yazılı sunum yapıp aktif görev aldı. Eğitimine Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

MELİKE KARDAŞ - MALİ İŞLER VE SOSYAL PROJELER KOORDİNATÖRÜ

18 Şubat 1999 tarihinde Kırklareli´de doğdu. Lise eğitimini Pınarhisar Anadolu Lisesi´nde aldı ve 2017 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi´ni kazandı. Üniversitenin ilk senesinden itibaren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok gönüllülük faaliyetinde bulundu. İlk sene Hacettepe Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu´nun kurucu başkan yardımcılığı, ikinci sene başkanlık görevini yürüttü. Bu süreçte çevre ve savunuculuk konusunda birçok proje ve eğitimler içerisinde yer aldı. Üniversite eğitiminin üçüncü yılında Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu´nun Mali İşler ve Sosyal Projeler Fakülte Delegeliği görevine seçildi. Ardından Mart 2020´de TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi ve yapılan üst komisyon toplantısı sonucu Mali İşler ve Sosyal Projeler Koordinatörü olarak görev almaya başladı. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Tenis, Japonca ve Japon kültürü ile yakından ilgilenmektedir.