TEBGK nasıl oluştu?

Bir eczacılık öğrencileri birliği oluşturma fikri ilk olarak 2003 yılında, Mersin’de düzenlenen Ulusal Eczacılık Öğrencileri Kongresi’nde ortaya atıldı. Fikrin desteklenmesiyle 2005 yılında ilk tüzük yazılarak resmi bir adım atıldı ancak çeşitli nedenlerle sürekliliği sağlanamadı.2008 yılında bir gençlik komisyonu kurulması fikri; TEB’ in fakültelerden temsilci talep etmesiyle gayri resmî olarak yeniden canlandı. Aynı yıl 9. Eczacılık Kongresi Öğrenci Platformu bu oluşum tarafından gerçekleştirildi.2009 yılında tüzük güncellenerek Büyük Kongre’de TEB Gençlik Komisyonu TEB çatısı altında resmi olarak yeniden kuruldu.

TEBGK neyi amaçlar?

Eczacılık öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini desteklemek,

Ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak,

Eczacılık öğrencileri arasında bir iletişim geleneği oluşturmak,

Eczacılık konusundaki farklı düşüncelerin, bilimsel araştırmaların, pratikteki değişik eczacılık uygulamalarının tanınmasını ve yayılmasını desteklemek,

Öğrenimin kalitesinin yükseltilmesi ve dünya ile uyumunun sağlanmasına uygun önerilerin getirilmesini sağlamak,

Çeşitli yayınlar ve aktiviteler aracılığı ile üyeleri arasında iletişimi sağlamak,

Çalışma gruplarının fakültelerdeki gelişimini desteklemek,

Yurt içi ve yurt dışı staj programları düzenlemek,

Dünya çapındaki organizasyonlara, aktivitelere ve görevlere katılarak ulaşmayı hedefler.

Üst Komisyon Görevleri

BAŞKAN

TEB Gençlik Komisyonu’nun temsilinden, TEB Merkez Heyeti ve diğer organizasyonlarla ilişkilerinin sürdürülmesinden, TEBGK Üst Komisyonu  ve fakülte temsilcileri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesinden ve sürdürülmesinden sorumludur.

İKİNCİ BAŞKAN

Komisyon adına yapılan tüm yazışmaların yürütülmesinden ve kayıtlarının saklanmasından sorumludur. Üst Komisyon ve fakülte temsilcilikleriyle periyodik toplantıların organize edilmesi, toplantıların raporlandırılması ve raporların ilgili kurum ve kişilere bildirilmesi görevlerini yürütür. TEBGK Üst Komisyon ve fakülte temsilcilerinin çalışmalarını izlemesinde ve sürdürülmesinde başkanla birlikte sorumludur

MALİ İŞLER VE SOSYAL PROJELER KOORDİNATÖRÜ

Komisyon adına yapılan tüm mali işlemlerin gerçekleştirilmesinden ve üye kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Aynı zamanda sponsorluk ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden ve üst komisyonun veya TEB Merkez Heyeti’nin istemesi halinde mevcut bilançoyu sunmakla sorumludur.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

TEBGK Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü’ne bağlı komitelerin çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Halk sağlığı çalışmalarını ve mesleki eğitimleri düzenler. Fakülte eğitim bilgilendirme temsilcileriyle koordinasyon toplantıları düzenler.

CONTACT PERSON (CP)

Yurt dışındaki öğrenci birlikleriyle bağlantıların aktif bir şekilde kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar, Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğrencilerinin uluslararası kongrelere katılımlarını organize eder, uluslararası kongrelerde IPSF’ in alacağı kararlarda söz hakkı vardır.

ULUSLARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ(SEO)

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği(IPSF) ile TEBGK arasındaki protokol gereği, Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğrencilerinin yurt dışında staj yapmasının sağlanmasını ve yurt dışından gelen yabancı öğrencilere Türkiye’de staj yerlerinin ayarlanması sağlar. Yabancı öğrencilerin konaklamasına yardımcı olur, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler. Yurt dışı stajları için IPSF ile bağlantıyı sağlar. SEO faaliyetlerini TEBGK Üst Komisyonu’ nun bilgisi dahilinde gerçekleştirir.

İÇ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM SORUMLUSU

TEBGK delegeleri arası iletişimin ve koordinasyonun aktif bir şekilde sağlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

YURT İÇİ STAJ SORUMLUSU

Komisyonun yurt içi staj programlarının düzenlenmesinden, staj kontenjanlarının ayarlanmasından ve staj yapacak öğrencilerin konaklamasından sorumludur.

SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ

Gençlik Komisyonu’ nun sosyal medya hesaplarının yönetilmesinden; WHO, Sağlık Bakanlığı, TEB, IPSF ve diğer ilgili kurumların sosyal medya hesaplarının takibinden sorumludur.