Üst Komisyon
BAŞKAN
TEB Gençlik Komisyonu’nun her ortamda temsilinden, TEB Merkez Heyeti ve diğer organizasyonlarla ilişkilerinin sürdürülmesinden, TEB GK Yönetim Kurulu’nca ve GK Fakülte Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesinden ve sürdürülmesinden sorumludur

İKİNCİ BAŞKAN
Komisyon adına yapılan tüm yazışmalardan, bunların kayıtlarının tutulmasından, belgelerin saklanmasından sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarının kaydı, alınan kararların GK Fakülte Yönetim Kurulları’na ve ilgili kişi ve kurumlara bildirilmesi görevlerini yürütür. Ayrıca periyodik GK yönetim kurulu toplantılarını düzenler. TEB GK Yönetim Kurulu ve GK Fakülte Yönetim Kurulları’nın çalışmalarını izlemesinde ve sürdürülmesinde Başkan’la birlikte sorumludur

İÇ İLİŞKİLER VE STAJ KOORDİNATÖRÜ
Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere iki alt-birimden oluşur. Komisyon staj programlarının düzenlenmesi, yurt içinde ve yurt dışında staj kontenjanlarının ayarlanması ve staj yapacak öğrencilerin barınma yerlerinin sağlanmasından sorumludur. GK Fakülte Yönetim Kurullarıyla temasa geçerek ilişkilerin artırılmasını, toplantıların düzenlemesinden sorumludur.

MALİ SORUMLUSU VE HALKLA İLİŞKİLER KOORİNATÖRÜ
Komisyon adına yapılan tüm parasal işlemlerin gerçekleştirilmesinden, gelen bağış ve fonların kaydından, sorumludur. Sponsorluk ile ilgili çalışmaların ve Geliştirme Fonu’nun düzenlenip yürütülmesinden sorumludur. GK Fakülte Yönetim Kurulu Saymanları ile gerekli gördüğü dönemlerde toplantılar düzenler. Fakültelerde saymanlık çalışmalarının denetlenmesinden Başkan’la birlikte sorumludur. Yönetim kurulunun veya TEB Merkez Heyeti’nin istemesi halinde mevcut bilançoyu sunmakla sorumludur, görevinin devredilmesi halinde ise yıllık finans raporu sunmalıdır. Tanıtım Kitapçığı, Genel Kurallar Kitapçığı ve komisyon adına gerçekleştirilecek tüm yayınların, broşür, poster ve afişlerin hazırlanmasından sorumludur. Çeviri Bürosu’nun koordineli çalışmasından sorumludur. Gereken birim başkanlıkları ile ortak çalışmalar yürütür. GK Fakülte Yönetim Kurulu halkla ilişkiler koordinatörleri ile gerekli gördüğü dönemlerde toplantı düzenler

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME KOORDİNATÖRÜ
Çeşitli toplantı, panel ve sempozyumların düzenlenmesini gerçekleştirir. Uluslararası Öğrenci Birliklerinin Sektör İçi Buluşması çerçevesindeki faaliyetleri sürdürür. Gereken birim başkanlıları ile ortak çalışmalar yürütür. GK Fakülte Yönetim Kurulu Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörleri ile gerekli gördüğü dönemlerde toplantı düzenler.

CONTACT PERSON (CP)
Avrupa ve Dünya ülkelerindeki eczacılık mesleği ve eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri takip eder. IPSF ve EPSA ilişki koordinasyonlarından da sorumludur.

ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM SORUMLUSU (SEO)
Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği ile TEBGK arasındaki protokol gereği, Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğrencilerinin yurtdışında staj yapmasının sağlanmasını ve yurtdışından gelen yabancı öğrencilere Türkiye’de staj yerlerinin ayarlanması sağlar. Yabancı öğrenciler için kalacak yeri ayarlar, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenler. Yurtiçi ve yurtdışı stajları için IPSF ile bağlantıyı sağlar. SEO faaliyetlerini TEBGK Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştirir.


Başkan: ÇAĞATAY KARAMAN - Hacettepe Üniversitesi
24 Haziran 1994 yılında Osmaniye’de doğdu. 2012 yılında İskenderun Demirçelik Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. İlköğretim yıllarından başlayarak lise ve üniversite hayatı da dahil olmak üzere öğrenci temsilciliği görevini yürüttü ve halen devam etmekte. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi topluluklarında aktif olarak görev aldı. 2014’ten beri Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi Barınma Komisyonu başkanlığı görevini sürdürmekte ve bu kapsamda üniversite genelinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün de dahil olduğu çeşitli etkinlikler düzenledi. Üniversite öğrencisi olarak sosyal sorumluluk ve doğayı koruma projelerinde aktif olarak görev aldı. Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucu üyeliğini yaptı. Fakültesinde 2014-2015 yılları arasında Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörü olarak 2015-2016 yılları arasında ise Fakülte Temsilcisi olarak TEBGK Delegeliği yaptı. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

İkinci Başkan: MERVE YÜKSEK - Ankara Üniversitesi
27 Agustos 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 2009 yılında Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu İlkoğretim Okulu'ndan, 2013 yılında Ankara Nesibe Aydın Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitimine devam etti ve burada TEBGK Fakülte Temsilciliği görevini üstlendi. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine geçti. 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim dönemlerinde TEBGK fakülte Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü yaptı. Türk Kızılay'ında gönüllüdür. Serbest Eczacılık ve Hastane Eczacılığı stajlarını yapmıştır. Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 4. sınıf olarak devam etmektedir.

İç İlişkiler Staj Koordinatörü: EMRE BULUT - Bezmialem Vakıf Üniversitesi
7 haziran 1994 yılında Trabzon'da doğdu. Akçaabat Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 2013 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı. Kurucu yönetim kurulu üyesi olduğu Eczacılık fakültesi öğrenci birliği olan FarmaAktüel'de aktif rol alıp, yurt içi ve yurt dışı stajlarından sonra birer dönem TEBGK Fakülte Mali işler koordinatörlüğü ve fakülte temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Mali Sorumlusu ve Halkla İlişkiler Koordinatörü: TAHA FURKAN ŞİŞİK - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
21.03.1994 tarihinde Afyonkarahisar'in Bolvadin ilçesinde doğdu. İlköğretimini Bolvadin'de tamamladıktan sonra lise öğrenimi icin sırasıyla Bursa Fen Lisesi ve Özel Zafer Fen Lisesine devam etti. 2013 yılında Ağrı İbrâhim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim almaya başladı. 2014-2015 döneminde Üniversite öğrenci konseyine seçildi ve buradaki görevine devam etmekte. Aynı dönem Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu fakülte temsilcisi oldu. 2015 yılında kurduğu öğrenci kulübünde halen başkanlık görevini yürütmekte. 2016 yılı itibariyle Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu üst yönetiminin Mali Sorumlusu ve Halkla İlişkiler Koordinatörü görevini yürütmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 4. sınıf öğrencisidir.

Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörü: OZAN DEMİRKILIÇ - Anadolu Universitesi
17 Kasım 1993 yılında Tunceli ‘de doğdu. 2011 yılında Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi’ nden mezun olduktan sonra 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' ni kazandı.2014 yılından beri Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu üyesidir. Türkiye 'de ilk defa oda bünyesinde gerçekleşen öğrenci kongresi özelliğine sahip ESKON' un birinci ve ikinci kongrelerinde düzenleme kurulunda yer aldı. Anadolu Üniversitesi Sinema Kulubü' nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve aktif rol aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Abd' de labaratuvar stajı, Acıbadem Hastaneler Grubu' nda klinik eczacılık stajı, SantaFarma İlaç' ta ruhsatlandırma stajı ve Novartis İlaç' ta pazarlama stajı yapmıştır. İsgençiyari adlı eczacılık dergisinin yayın kurulu üyesidir. Halen Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5.sınıfta eğitimine devam etmektedir.

Contact Person (CP): İLAYDA GÜLKAN - Yakın Doğu Universitesi
31 Ekim 1994 tarihinde KKTC'de doğdu. 2012 yılında Güzelyurt Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. Aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. 1 dönem Fakülte Komisyonu Eğitim Bilgilendirme Koordinatörü, 1 dönem Fakülte Komisyonu LEO görevlerini üstlendi. Fakültede eğitimine başladığından beri yapılan tüm büyük kongrelere katıldı,TEBGK 1. Ulusal Kongresi’nde çeşitli faaliyetlere katıldı. Eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi 5. sinif öğrencisi olarak devam etmektedir.

Uluslar arası Öğrenci Değişim Sorumlusu (SEO): REYHAN ÖZGAN - Marmara Universitesi
25 Temmuz 1996'da Giresun'da doğdu. 2011 yılında öğrenim gördüğü lisenin Almanya ile yaptığı öğrenci değişim programında aktif görev aldı. 2014 yılında Giresun Keşap Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. 2014 yılında Istanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Proje Kolu'nda görev aldı. 2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Gezi ve Kariyer Kulübü'nde koordinatör olarak aktif görev almaya başladı. 2016 yılında Finlandiya'da gerçekleşen EPSA kongresine katıldı. Türk Eczacılar Birliği fakülte seçimlerinde LEO olmaya hak kazandı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir.