Ön Söz ve Açılış Programı

  “SEN NEREDESİN?... PARÇALARI BİRLEŞTİRELİM"
  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GENÇLİK KOMİSYONU
  1.ULUSAL KONGRESİ

Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu 1. Ulusal Kongresi “Sen Neredesin?....Parçaları Birleştirelim!” sloganı ile 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kongremizde;

 • Karar Vericilerin Bakışı

 • Genç Eczacıların Bakışı

 • Uygulamaların İçinden Bakış

 • İşbirliği Uygulamalarına Bakış

 • Sektör İçinden Bakış

 • Eğitimcilerin Bakışı

 • Kaynaklarımıza Bakış

 • şeklinde farklı oturum başlıkları altında eczacılık öğrencileri ve genç eczacılarımız, eğitimden iş hayatına, teoriden pratiğe eczacılık mesleğinin her aşamasını ve uygulama alanlarını anlamak, tartışmak, deneyim ve fikir paylaşımlarında bulunmak, geleceklerine yön verebilmek için bir araya geliyor. Mesleğimize, geleceğimize sahip çıkmak, eczacılık eğitiminin daha nitelikli hale gelmesi için çaba sarf etmek ve eczacıların sağlık sistemine sundukları katkıları çoğaltmak ve yeni ufuklar kazanıp, yeni değerler yaratabilmek için sizleri de Kongremizde aramızda görmek istiyoruz.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GENÇLİK KOMİSYONU

  NOT: Kongreye katılmak isteyen Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, öğrencisi oldukları fakültenin TEB Gençlik Komisyonu Temsilciliklerine; mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş bulunan genç eczacıların ise üyesi oldukları Eczacı Odaları’na başvurmaları gerekmektedir.

  Fotoğraf Yarışması

  Eczacılık fakültesi öğrencileri olarak; doğal güzelliklerimizi, yaşam kaynaklarımızı, tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerimizi, dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı, başta fakültemizde olmak üzere yaşamımızın en güzel anlarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek; mutluluğumuzu, sevincimizi, hüznümüzü, ruhumuzun bütün devinimlerini fotoğraf sanatıyla ifade etmek; eczacılık alanında gelecek nesillere güzel bir belge bırakmak istiyoruz. Bu amaçla 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu I. Ulusal Kongresi’nde sergilenmek üzere bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz.

  Detay için tıklayınız.


  Açılış Programı